Освітня програма

Освітня програма розроблена на виконання закону України «Про освіту» та Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 № 607 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами», Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», наказу Міністерства охорони і здоров’я України від 20.02.2013 № 144.

В комунальному закладі «Тучинський навчально-реабілітаційний центр» Рівненської обласної ради для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку – тяжкими порушеннями мовлення у поєднанні з затримкою психічного розвитку, розумовою відсталістю на 2018-2019 навчальний рік планується створити 18 класів та 2 дошкільні групи, в яких буде навчатись та виховуватись орієнтовно 200 дітей:

24 вихованці – у дошкільних групах;

79 учнів – у перших-4 класах;

97 учнів – у 5-10 класах.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2018-2019 навчальний рік розпочинається 03 вересня святом – День знань.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 03 вересня по 28 грудня 2018 року,

ІІ семестр – з 15 січня по 31 травня 2019 року.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

  • осінні – з 29 жовтня по 02 листопада 2018 року;
  • зимові – з 31 грудня по 14 січня 2019 року;
  • весняні – з 11 по 15 березня 2019 року;
  • додаткові весняні – з 22 по 26 квітня 2019 року.

Навчальні екскурсії у 1-4-х класах проводяться з 27 по 29 травня та навчальна практика у 5-9-х класах – з 15 по 28 травня у другій половині дня.

Свято «Останній дзвінок» для учнів 1-9-х класів та вручення свідоцтв про базову загальну середню освіту для учнів 10-х класів – 31 травня 2019 року.

Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем, мова навчання – українська.

Робочий навчальний план комунального закладу «Тучинський навчально-реабілітаційний центр» Рівненської обласної ради на 2018-2019 навчальний рік розроблений відповідно до листів Міністерства освіти і науки України від 03.07.2018 № 1/9-415 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році» та від 06.08.2018 № 1/9-485 «Організаційно-методичні засади освітнього процесу у спеціальних закладах освіти в 2018/2019 навчальному році».  

Контингент 1-10-х класів складається з учнів, які мають тяжкі порушення мовлення у поєднанні з затримкою психічного розвитку. Пріоритетним є порушення мовлення, що дає підставу для використання Типових навчальних планів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення:

для 1-х класів – за Типовою освітньою програмою початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженою наказом МОН України від 26.07.2018 №814 (додаток № 9);

для 2-4 класівза Типовою освітньою програмою спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженою наказом МОН України від 25.06.2018 № 693 (додаток № 8);

для 5-9-х класів – за Типовою освітньою програмою спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженою наказом МОН України від 12.06.2018 № 627 (додаток № 11);

для 10-х класів – за Типовою освітньою програмою спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженою наказом МОН України від 26.07.2018 № 813 (додаток № 11).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру І-ІІ рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між предметами за роками навчання, визначає граничнодопустиме тижневе навантаження здобувачів освіти. Навчальний план передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через навчальні предмети. Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної та варіативної складової.

Державний стандарт початкової освіти (1 класи) складається з освітніх галузей: «Мовно-літературна», «Математика», «Природнича», «Соціальна і здоров’язбережувальна», «Громадянська та історична», «Технологічна», «Інформатична», «Мистецька», «Фізкультурна», які реалізуються через навчальні предмети.

Державний стандарт початкової освіти для дітей з особливими освітніми потребами (2-4 класи) складається з освітніх галузей: «Мови і літератури», «Математика», «Природознавство», «Суспільствознавство», «Технології», «Мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура».

Освітня галузь «Мови і літератури» реалізується через навчальні предмети «Українська мова (мова і літературне читання)», «Іноземна мова».

Освітні галузі «Математика», «Природознавство» реалізуються через однойменні навчальні предмети, відповідно, – «Математика», «Природознавство».

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується навчальним предметом «Я у світі».

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» реалізується навчальними предметами «Основи здоров’я» та «Фізична культура». Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється в рамках курсу «Основи здоров’я» та інтегрується частково у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Освітня галузь «Технології» реалізується через предмети «Трудове навчання» та «Інформатика».

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується навчальними предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».

В навчальні плани включено корекційно-розвиткові заняття. Ці заняття спрямовані на компенсацію порушень мовленнєвого розвитку та створення умов для формування навичок вільної комунікації, що сприятиме включенню дітей з тяжкими порушеннями мовлення до суспільного життя та реалізуються через предмети: «Корекція мовлення», «Корекція розвитку», «Логоритміка», «Розвиток мовлення», «Розвиток зв’язного мовлення», «Лікувальна фізкультура», «Ритміка».

Основними завданнями корекційно-розвиткових занять є:

  1. Визначення порушень мовленнєвого розвитку та механізмів їх виникнення.
  2. Подолання мовленнєвих порушень з урахуванням механізмів їх виникнення та з опорою на найбільш збережені компоненти мовленнєвої та пізнавальної діяльності.
  3. Попередження появи вторинних порушень мовленнєвого (дисграфії, дизорфографії та дислексії) та пізнавального розвитку.
  4. Формування здатності здійснювати комунікацію в різних сферах спілкування з урахуванням мотивації, мети та соціальних норм поведінки.

Основні напрями корекційно-розвиткової роботи: корекція мовлення, корекція розвитку, логоритміка, лікувальна фізкультура.

Державний стандарт базової загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами (5-10 класи) складається з 7 освітніх галузей: «Мови і літератури», «Математика», «Природознавство», «Суспільствознавство», «Технології», «Мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура».

Освітня галузь «Мови і літератури» реалізується через навчальні предмети: «Українська мова» «Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова».

Освітня галузь «Математика», реалізується через навчальні предмети: «Математика» (5-6 класи), «Алгебра» та «Геометрія»  (7-10 класи).

Освітня галузь «Природознавство» реалізується через навчальні предмети: «Природознавство» (5 клас) «Біологія» та «Географія» (6-10 класи), «Фізика», «Хімія» (7-10 класи).

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується через предмети «Історія України» (5-10 класи), «Всесвітня історія» (6-10 класи), «Правознавство» (9-10 клас).

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується через навчальні предмети: «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво» (5-7 класи), «Мистецтво» (8-9 класи).

Освітня галузь «Естетична культура» реалізується через навчальний предмет «Художня культура» у 10 класі.

Освітня галузь «Технології» реалізується через навчальний предмет «Трудове навчання», «Інформатика»  (5-10 класи).

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» реалізується навчальними предметами «Основи здоров’я» та «Фізична культура» (5-10 класи). Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється в рамках курсу «Основи здоров’я» та інтегрується частково у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Фізичний розвиток учнів забезпечується шляхом проведення уроків фізичної культури, занять з лікувальної фізичної культури. Заняття з лікувальної фізкультури у 1-10 класах проводяться групами та  вчителем фізичної фізкультури за спеціально розробленими комплексами з урахуванням форм і ступеня важкості захворювання дітей. Збереження здоров’я дітей належить до одного з головних завдань центру. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів «Фізична культура» та «Основи здоров’я», а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових.

З метою компенсації порушень мовленнєвого розвитку та створення умов для формування навичок вільної комунікації, що сприятиме включенню здобувачів освіти з тяжкими порушеннями мовлення до суспільного життя, з учнями 1-10 класів, учителями-логопедами проводяться індивідуальні, групові та фронтальні заняття з корекції мовлення, корекції розвитку, розвитку мовлення, розвитку зв’язного мовлення. Ці заняття регламентуються окремим розкладом. Групи комплектуються з урахуванням однорідних мовленнєвих порушень (4-6 учнів).

Нормативи наповнюваності класів, виховних груп та поділу класів на групи під час вивчення окремих предметів (трудового навчання, корекційно-розвиткових занять) здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.03. 2002 за № 229/6517 (зі змінами).

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 № 627 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами зроблено перерозподіл навчальних годин таким чином:

5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б, 7-А, 7-Б, 8-А, 8-Б, 10-А, 10-Б класи:

– 0,5 год. з фізичної культури;

+ 0,5 год. основи здоров’я;

8-А, 8-Б, 9, 10-А, 10-Б класи:

– 0,5 год. хімії;

+ 0,5 год. фізики.

 

Години з варіативної частини використані на курс за вибором з християнської етики у 1, 2, 3, 4 класах – по 1 год., у 6, 7, 8, класах – по 0,5 год.

Години додаткового часу в 5-х класах по 0,5 години відведені на історію України та християнську етику, в 6, 7, 8-х класах по 0,5 години відведені основи здоров’я та християнську етику, в 8-х класах по 1 годині відведені на географію, в 9 класі 1 година відведена на правознавство,  в 10-х класах по 0,5 години на правознавство. 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей окреслених у Державному стандарті базової загальної середньої освіти, визначено завдання, які має реалізовувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей здобувачів освіти.

Освітня програма передбачає досягнення здобувачами освіти результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом базової загальної середньої освіти.

 

Робочий навчальний план початкових класів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення з навчанням українською мовою

КЗ «Тучинський навчально-реабілітаційний центр» Рівненської обласної ради на 2018-2019 навчальний рік

Освітні галузі

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
1-А 1-Б 2-А 2-Б 3 4-А 4-Б
Мовно-літературна Українська мова та літературне читання 7 7 6 6 5 5 5
Іноземна (англійська) мова 2 2 1 1 2 2 2
Математична Математика 4 4 4 4 4 4 4
Природнича

 

 

Соціальна і здоров’язбережувальна

 

Громадянська та історична  

Я досліджую світ

Природознавство

Я у світі

Основи здоров’я

3

3

2

1

2

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

Технологічна Трудове навчання 1 1 1 1 1 1 1
Інформатична Інформатика 1 1 1 1 1
Мистецька Образотворче мистецтво 1 1 1 1 1 1 1
Музичне мистецтво 1 1 1 1 1 1 1
Фізкультурна Фізична культура 3 3 2 2 2 2 2
Усього 22 22 20 20 21 21 21
Корекційно-розвиткова робота Корекція мовлення 5 5 5 5 5 5 5
Корекція розвитку 3 3 3 3 3 3 3
Логоритміка 2 2 2 2 2 2 2
Лікувальна фізкультура 2 2 2 2 2 2 2
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 1 1 1 1 1 1 1
курси за вибором християнська етика 1 1 1 1 1 1 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 20 20 20 20 22 22 22
Сумарна кількість годин інваріантної та варіативної складових 35 35 33 33 34 34 34
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робочий навчальний план 5-10-х класів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення з навчанням українською мовою

КЗ «Тучинський навчально-реабілітаційний центр» Рівненської обласної ради на 2018-2019 навчальний рік

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах
5-А 5-Б 6-А 6-Б 7-А 7-Б 8-А 8-Б 9 10-А 10-Б
 

Мови і літератури

Українська мова 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Українська література 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Іноземна (англійська) мова 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Зарубіжна література 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 

Суспільствознавство

Історія України 1+

0,5

1+

0,5

1 1 1 1 1 1 1 1 1
Всесвітня історія 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Правознавство 1+1 1+0,5 1+

0,5

Математика Математика 4 4 4 4
Алгебра 2 2 2 2 2 2 2
Геометрія 2 2 2 2 2 2 2
 

Природознавство

Природознавство 1 1
Біологія 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Географія 2 2 1 1 2+1 2+1 2 2 2
Фізика 2 2 2+

0,5

2+

0,5

2+

0,5

2+0,5 2+

0,5

Хімія 1 1 2-0,5 2-0,5 2-0,5 2-0,5 2-0,5
Естетична культура Художня культура 1 1
 

Мистецтво

Музичне мистецтво 1 1 1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1 1 1
Мистецтво  1 1 1
Технології  Трудове навчання 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1,5 1,5
Інформатика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1+

0,5

1+

0,5

1+

0,5+0,5

1+

0,5+0,5

1+

0,5+0,5

1+

0,5+0,5

1+

0,5+0,5

1+

0,5+0,5

1 0,5+

0,5

0,5+0,5
Фізична культура 2-0,5 2-0,5 2-0,5 2-0,5 2-0,5 2-0,5 2-0,5 2-0,5 2 2,5-0,5 2,5-0,5
Р а з о м 24+0,5 24+0,5 27+0,5 27+0,5 29+0,5 29+0,5 30+1,5 30+1,5 31+1 31,5+0,5 31,5+0,5
Корекційно-розвиткові заняття Корекція мовлення 6 6 6 6 5 5 5 5 5
Розвиток мовлення 3,5 3,5
Розвиток зв’язного мовлення 1 1
Логоритміка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ритміка 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Лікувальна фізкультура 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 0,5 0,5
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття, консультації 1-0,5 1-0,5 1-0,5 1-0,5 1-0,5 1-0,5 2-1,5 2-1,5 1-1 0,5-0,5 0,5-0,5
курси за вибором християнська етика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження (без корекційно-розвиткових занять) 25 25 28 28 30 30 32 32 32 32 32
Сумарна кількість годин інваріантної та варіативної складових 34 34 37 37 38 38 40 40 40 38 38

 

Comments are closed.